PROJEKT: Brf Mönstringen
TYP: Flerbostadshus
PLATS: Järvastaden, Solna
ÅR: 2004
BESTÄLLARE: Skanska Nya Hem
ARKITEKTER: Staffan Read (Ansvarig),
Vicky Laflamme och Sara Hallström
  
Järvastaden, Solna 2004

En ny stadsdel i Solna växer upp nära natur och kommunikationer.
Kontoret projekterar fyra kvarter med drygt 300 lägenheter.
Bostäderna riktar sig till barnfamiljer med normal ekonomi.
Vi projekterar för prefabricerade betongelement.
Brf Mönstringen 63, lägenheter i 4 låga punkthus och garage.