Djursholm rödVårt första uppdrag för Viktor Rydbergs skola var en total utredning om Djursholms Samskola som eventuellt skulle säljas till stiftelsen. Kommunens beslutade att behålla skolbyggnaden, bygga om och hyra ut till stiftelsen och vår utredning fick ligga till grund för det kommande arbetet. Vi fick i uppdrag från kommunen att utföra bygghandlingsprojekteringen för den första etappen som utgjordes av nytt kök och nya matsalar som var klar 2005. De kommande etapperna projekteras av kommunens ramavtalsarkitekter men i huvudsak efter våra skisser.

Uppdraget omfattade en programskiss för en högstadieskola med en ny pedagogisk inriktning, en byggteknisk bedömning av upprustningsbehov och ombyggnadsåtgärder samt en kostnadsuppskattning.

Arkitekter SAR/MSA Staffan Read
Inredningsarkitekt SIR/MSA Eva Nyberg

 Djursholm blå