gmv 1Greenwich Millennium Village, London, när kontoret var nytt och vi inte hade full med uppdrag hjälpte vi andra arkitektkontor. 1999 jobbade vi med Ralph Erskine och var under en period ansvarig för projekterings-samordningen med de engelska konsulterna.