PROJEKT: Ålhéns City
TYP: Ombyggnad
PLATS: Stockholm
ÅR: 2003 – 2004
BESTÄLLARE: Ramsbury AB
ARKITEKTER: Staffan Read (Ansvarig), Tomas Westblom, Björn Peters, Vicky Laflamme, Sara Hallström, Olivier Frances
 Upprinnelsen till våra arbeten med Åhlénsvaruhuset kom efter en inbjuden arkitekttävling hösten 2001. Året därpå började vi skissa på en uppgradering av entréerna, fastigheten hade fått en ny aktiv ägare, Ramsbury AB, efter en tid med Holländska kemiföretaget Akzo-Nobel som ägare. SL hade planer på en ombyggnad av T-centralen och ville vända rulltrappan i Åhléns hörna.

Kv Gripen är sedan 2007 BLÅ-klassad dvs uppfyller krav för byggnadsminne. Varuhuset ritades av Backström & Reinius och tilldelades Kasper Sahlinpriset 1964.

Etapp 1.Ombyggnad av entrén mot Mäster Samuelsgatan genomfördes 2003-2004. Det var då vi la upp riktlinjer för hur byggnaden skulle behandlas arkitektoniskt. Entréer skall utformas rymliga, materialen ska vara de ursprungliga – koppar, granit, travertin och glas men vi väljer att föra in ny teknik. Entrén mot Mäster Samuelsgatan har fått en ny lösning av skalskydd, brand och trappor för att få en attraktiv entré mot norr. Trappan är utformad med en tydlig flört mot 60-tal då varuhuset byggdes. Skalskyddet har lösts med ett glasparti som dagtid hissas upp i taket, brand-sektioneringen av entréhallen är löst med en brandgardin som kommer ner för från taket så att utrymningen uppifrån varuhuset kan säkerställas.

Etapp 2. Entrén mot Drottninggatan byggdes om samtidigt som SL byggde om stationen. Åhléns ville få en helt öppen entré mot gatan samtidigt som SL ville ha möjlighet att stänga tunnel- banestationen nattid. Lösningen blev ett antal motordrivna skjutväggar upphängda i undertaket, väggarna skjuts in bakom skyltfönster när varuhuset är öppet. Klart under 2006

Etapp 3. Utbyggnad av varuhuset in under grannfastigheten Sporren 17 där källaren sänktes ner till samma nivå som tunnelbanan.

Stationen och den svängda väggen ritades av W+E arktiekter.
Åhléns skivbutik och Kicks färdigställdes 2006.

Etapp 4. Entrén mot Klarabergsgatan hade från början ett entréparti som kunde hissas upp i taket så att man sommartid hade en dörrfri inpassage. Ett nytt parti med packningsbara svängdörrar projekterades och byggdes 2007.

Etapp 5. För närvarande pågår projekteringen för en ny entré i hörnet Klarabergsgatan – Klara Norra Kyrkogata samt ett återställande av ursprunglig takhöjd i hela gatuplanet.