Borgarskolan 1

Viktor Rydberg Stiftelsen hyrde en del av Borgarskolan vid Jarlaplan för en gymnasielinje med estetisk inriktning och när det blev aktuellt att utöka ytorna fick vi 2005 i uppdrag att hålla i ombyggnaden som var färdig hösten 2006.

Vårt uppdrag omfattade projektledning, arkitekt och inredningsarkitekt.

Vi projekterade en ny större matsal med ny utformning av serveringen, nya musiksalar och repetitionsrum för musikundervisningen. I entrévåningen placerades en kontorsavdelning för skolans administration och uppe i huset byggdes nya lärararbetsrum.

Arkitekter SAR/MSA Staffan Read och Sara Hallström
Inredningsarkitekt SIR/MSA Eva Nyberg