PROJEKT: Brf Fristaden
TYP: Flerbostadshus
PLATS: Solna, Stockholm
ÅR: 2004
BESTÄLLARE: Skanka Nya Hem
ARKITEKTER: Staffan Read (Ansvarig), Björn Peters, Karin Ahlin, Sofia Björkdahl,
Zlatko Pilipovic, Malin Ossiansson, Tomas Westblom och Thomas Voghera
 
2004 vinnare av Solna Stadsmiljöpris med motiveringen:
”För byggnader med vacker arkitektur och speciella bostadskvalitéer.
Ett tillskott i stadens centrum och ett kvarter som förskönat Solnas stadsbild.”

DCF 1.0Bostadsprojekt 1999 – 2004
1999 fick vi i uppdrag från Skanska Nya Hem att tillsammans med kommunen utarbeta en detaljplan för bostäder, bussterminal och ett representativt torg i Solna.

I kvarteret finns 254 lägenheter och omvårdnadsboende 80 lägenheter.

Projekteringen har genomförts i 3D på MicroStation Triforma. Ur kvartersmodellen genereras fortlöpande plansnitt, sektioner och fasader.