PROJEKT: Kv Jordfräsen och Kantskäraren
TYP: Flerbostadshus
PLATS: Hässelby, Stockholm
ÅR: 2012 – 2013
BESTÄLLARE: Svenska Bostäder
ARKITEKTER: Staffan Read (Ansvarig), Vicky Laflamme, Olivier Frances och Sofia Björkdahl johannelund 3 

Uppdraget började 2005 med skisser och illustrationer för detaljplanen.
Projektet ingår i en ny stadsdel nära Hässelby och är planerad för ca 450 lägenheter fördelade på 4 byggherrar. Det blir 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter.

Byggnaderna har förändrats under projekteringen. Nu är husen putsade med stenklädda socklar. De tidigaste skisserna visade ett elementsystem.

Ansvarig arkitekt: Staffan Read
Medverkande arkitekter: Vicky Laflamme, Olivier Frances och Sofia Björkdahl


141 gipsmodell-3D Model