PROJEKT: Brf Mässen
TYP: Flerbostadshus
PLATS: Järvastaden, Solna
ÅR: 2010 – 2011
BESTÄLLARE: Skanska Nya Hem
ARKITEKTER: Staffan Read (Ansvarig), Vicky Laflamme, Olivier Frances, Sofia Björkdahl, Alfredo Arenas, Pierre VialMarkan-o-Luckan-modell3
Mässen gård Järvastaden, Solna 2004

En ny stadsdel i Solna växer upp nära natur och kommunikationer. Kontoret projekterar fyra kvarter med drygt 300 lägenheter. Bostäderna riktar sig till barnfamiljer med normal ekonomi.

Vi projekterar för prefabricerade betongelement.
Brf Mässen, 78 lägenheter är det första av 3 kvarter med lamellhus och innehåller 5 trapphus, underjordiskt garage.
Brf Markan 7 trapphus, 84 lägenheter försäljning och inflyttning pågår hösten 2009.
Brf Luckan 3 trapphus, 82 lägenheter schaktning och grundläggning klar produktion och försäljning är senarelagd.  2010 är bygget igång försäljningen har gått bra, inflyttning under 2011.