station-nord_v1Station Nord är en utbyggnad av Häggvik pendeltågstation till en regional knutpunkt med en anslutande bussterminal. Skisser från 1995 

Arkitekter: Staffan Read, Arpad Földessy och Lars Zetterstedt

station-nord_v2

  station-nord_v4