Sporren 1Kv Sporren 17 består av en sammanslagning av f d Sporren 14,12, 4 och 13, byggnader uppförda mellan 1928 och 1960, vår projekt innebär en total ombyggnad, påbyggnad och restaurering av kulturklassade delar.

Den äldsta delen är ett handelshus byggt 1928 efter ritningar av J Östlihn. 1935 byggdes Bredenbergs varuhus i hörnet Drottninggatan Mäster Samuelsgatan arkitekt Gunnar Asplund. När tunnelbanan byggdes och Klarabergsgatan breddades 1958 ritade Ivar Tengbom en byggnad som innehöll tunnelbaneuppgång och kontor kopplade till Östlihns hus. Samtidigt 1959 ritade Tengbom Sporren 13 mot MSG med samma fasadarkitektur men som en självständig fastighet med trapphus och hissar.

Vårt uppdrag i fastigheten började 2002 med en ombyggnad i tunnelbaneplanet då man tog bort tunnelbanenedgången mot Sergels Torg och grävde ut för att skapa ny butiksyta för Åhléns skivavdelning. I projektet sänktes grundläggningen ca 1 m i Östlihnhuset.

Efter ett antal delprojekt fick vi 2005 i uppdrag att projektera för en total ombyggnad och påbyggnad av hela fastigheten.

Ramsbury skulle uppföra ett nytt kontorshus för H&M:s huvudkontor i kv Breidarebanan 13 Sporren 2och det visade sig snart att nybygget inte skulle räcka för H&M lokalbehov och vi fick i uppdrag att planera för ett annex för H&M  ca  300 kontorsarbetsplatser i kv Sporren närmare 6000 kvm ny kontorsyta. Ombyggnad av butikerna pågick, vi hade just avslutat projekteringen av H&M butiken på Drottninggatan som knöts samman med butiken på Sergelgatan via ett genombrott in i Sporren 16.

Vårt uppdrag har varit en total ombyggnad av den samanslagna fastigheten till en modern kontorsfastighet med centrala butikslägen med handel i tre våningar – undervåning entrévåning och 1 trapp upp.

Restaurering av fasaderna, Bredenbergshuset är blå-klassat och vi jobbande med byggnadsantikvarie Anna Birath som gjorde den antikvariska förundersökningen och Mikael Traung som expert på sten i fasaden.

Bredenbergs varuhus invigdes 1935 men redan 1942 var man tvungen att byta fönster och tilläggsisolera. På 60-talet byttes travertin mot polerad gotländsk kalksten och konststenspartierna slammades gråvita. Nu när det åter var aktuellt att göra något åt fasaderna bestämde vi att restaurera till utseendet på 40-talet dvs återställa travertin och ta fram den ursprungliga konststenen och behålla teakfönstren från 1942 som är i bra skick. Fasadkonstruktionen med synliga plattjärn hade rostat och fört in fukt och rostangrep i bjälklagen mot Mäster Samuelsgatan nu är fasaden i burspråket byt till ursprunglig konstruktion i rostfritt stål och fönstren återmonterade.

Ovan burspråket var stålet i bättre skick, där har fasaden rengjorts och lagats men det slutade med att vi fick lasera med silikatfärg för att återfå den ursprungliga kulören.

Östlihnhusets gatufasad fick en arkad på 60-talet troligen för att bredda Drottninggatan när Åhléns byggdes arkaden satte igen på 90-talet. Nu ville vi exponera båda våningarna över mark för att göra gatan intressantare nu sitter det glaspartier som är 6 m höga och man har möjlighet att skylta i två våningar.

Huset är påbyggt mot gårdarna för att skapa mer kontorsyta, den norra gården är överglasad och används för kontorsmöten och lite större presentationer.

Ansvarig arkitekt: Staffan Read
Handläggande arkitekt: Thomas Varhelyi
Medverkande arkitekter: Vicky Laflamme, Sofia Björkdahl,
Sara Hallström, Olivier Frances,
Inredningsarkitekt:
H&M kontor Jenny Öberg Rexlex arkitekter, 
Övriga kontor Eva Nyberg SIR/MSA